Z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że na koniec 2016 roku moc zainstalowana OZE w Polsce wyniosła około 8415 MW. W drugiej połowie 2016 roku przyłączono do sieci około 174 MW.

Instalacje wykorzystujące energię wiatru: 5807 MW

Instalacje wykorzystujące biomasę: 1281 MW

Instalacje hydro: 993 MW

Instalacje wykorzystujące biogaz: 233 MW

Instalacje PV: 99 MW

Moc zainstalowana OZE wg URE