Urząd Regulacji Energetyki opublikował komunikat, w którym informuje o terminach sesji tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii.

Nowe instalacje > 1 MW

Wiatr na lądzie i PV – 5 grudnia 2019 r.

Biogaz inny niż rolniczy, biomasa, układy hybrydowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego – 6 grudnia 2019 r.

Biopłyny, hydroenergia, geotermia, wiatr na morzu – 12 grudnia 2019 r.

Biogaz rolniczy bez CHP, biogaz rolniczy w CHP – 13 grudnia 2019 r.

Nowe instalacje < 1 MW

Hydroenergia, biopłyny, geotermia, wiatr na morzu – 9 grudnia 2019 r.

Wiatr na lądzie i PV – 10 grudnia 2019 r.

Biogaz rolniczy bez CHP, biogaz rolniczy w CHP – 11 grudnia 2019 r.

Istniejące instalacje > 1 MW

Biogaz inny niż rolniczy, biomasa, układy hybrydowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego – 25 listopada 2019 r.

Biogaz rolniczy bez CHP, biogaz rolniczy w CHP – 26 listopada 2019 r.

Istniejące instalacje < 1 MW

Hydroenergia, biopłyny, geotermia, wiatr na morzu – 2 grudnia 2019 r.

Biogaz rolniczy bez CHP, biogaz rolniczy w CHP – 3 grudnia 2019 r.

Biogaz inny niż rolniczy, biomasa, układy hybrydowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego – 4 grudnia 2019 r.

Regulamin aukcji OZE

Informacja Prezesa URE nr 74/2019 w sprawie możliwości zmiany terminu sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia