18 grudnia br. Urząd Regulacji Energetyki opublikował wyniki kolejnych aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii.

Jak podaje URE, w tym roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczono ponad 184 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia 11 z 12 przeprowadzonych aukcji sprzedano w sumie ponad 79 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości nieco ponad 16,9 mld zł.

Zdecydowana większość wsparcia przyznanego w wyniku rozstrzygniętych dotychczas aukcji – tj. ponad 16,6 miliarda złotych – trafi do instalacji nowych, czyli takich, w których wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpi po dniu zamknięcia sesji aukcji. W aukcji AZ/6/2019 zakontraktowane zostało 16,2 mld zł, z czego 16,1 mld zł dla dużych instalacji wiatrowych (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW), co odpowiada powstaniu ponad 2,2 GW nowej mocy zainstalowanej elektrycznej w technologii wiatrowej. Natomiast dla dużych instalacji fotowoltaicznych (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW) w tej aukcji zakontraktowano energię o wartości ponad 129 mln zł.

Komunikat Prezesa URE

W ramach aukcji AZ/6/2019 minimalna cena, po jakiej sprzedano energię wyniosła 162,88 zł/MWh, maksymalna wyniosła 233,29 zł/MWh. Zakontraktowano sprzedaż 77 837 229,723 MWh, przy założonym poziomie wsparcia 113 970 000,000 MWh (wykorzystano 68% wolumenu), o wartości 16 228 229 935,62 zł przy założonym budżecie 32 577 000 000,00 zł (wykorzystano 50% środków).

Aukcja AZ/3/2019 (istniejące) – hydroenergia, biopłyny, geotermia, wiatr na morzu < 1 MW

Aukcja AZ/4/2019 (istniejące) – biogaz rolniczy bez CHP, biogaz rolniczy w CHP < 1 MW

Aukcja AZ/5/2019 (istniejące) – biogaz inny niż rolniczy, biomasa, układy hybrydowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego < 1 MW

Aukcja AZ/6/2019 (nowe) – wiatr na lądzie i PV > 1 MW

Aukcja AZ/7/2019 (nowe) – biogaz inny niż rolniczy, biomasa, układy hybrydowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego > 1 MW

Aukcja AZ/8/2019 (nowe) – hydroenergia, biopłyny, geotermia, wiatr na morzu < 1 MW

Aukcja AZ/9/2019 (nowe) – wiatr na lądzie i PV < 1 MW - wyniki aukcji oznaczonej jako AZ/9/2019, Prezes URE opublikuje niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

Aukcja AZ/10/2019 (nowe) – biogaz rolniczy bez CHP, biogaz rolniczy w CHP < 1 MW

Aukcja AZ/11/2019 (nowe) – biopłyny, hydroenergia, geotermia, wiatr na morzu > 1 MW

Aukcja AZ/12/2019 (nowe) – biogaz rolniczy bez CHP, biogaz rolniczy w CHP > 1 MW