W 2020 r. średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym wyniosła 0,5374 zł netto/kWh i była najwyższa od ośmiu lat.

Cena ta obliczona została na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych obowiązujących w roku 2020, a zatem uwzględnia również opłatę za dystrybucję energii.

Więcej