Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce Kogeneracja-Aukcje CHP-Ogłoszenia i wyniki aukcji  oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce Efektywność Energetyczna i Kogeneracja-Aukcje CHP opublikowane zostało Ogłoszenie o aukcji na premię kogeneracyjną nr ACHP/1/2019 oraz Regulamin aukcji na premię kogeneracyjną.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu aukcja zostanie przeprowadzona w dniach 17 – 20 grudnia 2019 r.