Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił kolejne w 2019 roku aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

Zgodnie z harmonogramem podanym przez URE aukcje odbędą się w dniach 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 grudnia br.

Aukcja AZ/6/2019 – 5 grudnia br. – wiatr na lądzie i PV > 1 MW

Aukcja AZ/7/2019 – 6 grudnia br. – biogaz inny niż rolniczy, biomasa, układy hybrydowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego > 1 MW

Aukcja AZ/8/2019 – 9 grudnia br. – hydroenergia, biopłyny, geotermia, wiatr na morzu < 1 MW

Aukcja AZ/9/2019 – 10 grudnia br. – wiatr na lądzie i PV < 1 MW

Aukcja AZ/10/2019 – 11 grudnia br. – biogaz rolniczy bez CHP, biogaz rolniczy w CHP < 1 MW

Aukcja AZ/11/2019 – 12 grudnia br. – biopłyny, hydroenergia, geotermia, wiatr na morzu > 1 MW

Aukcja AZ/12/2019 – 13 grudnia br. – biogaz rolniczy bez CHP, biogaz rolniczy w CHP > 1 MW