Zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki, zmiany dotychczasowych taryf dotyczą jedynie klientów spółki Tauron. Ceny u pozostałych sprzedawców bez zmian w zbliżającym się 2020 r. Podwyżka wyniesie około 20 proc, dotyczy to klientów korzystających z taryfy sprzedawcy z urzędu – Tauron Sprzedaż

Prezes URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną 5 największych dostawców prądu, a także Operatora Sytemu Przesyłowego, Polskie Sieci Energetyczne.

Do obowiązujących i przyszłych cen energii elektrycznej odniósł się Prezes URE Rafał Gawin, szczegóły zostały opublikowane na stronie Urzędu Regulacji Energetyki,:
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8592,Ceny-energii-elektrycznej-od-1-stycznia-2020-roku.html

Źródło:
https://wysokienapiecie.pl/25111-ceny-pradu-uwalniaja-sie-co-trzeci-klient-nie-korzysta-z-taryf-zatwierdzanych-przez-ure/


https://www.gramwzielone.pl/trendy/102115/znamy-taryfy-na-2020-rok-wiecej-zaplaca-klienci-jednej-spolki-obrotu