W odpowiedzi na pytanie o możliwość zmiany przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii posiadającej zabezpieczone wsparcie w systemie aukcyjnym, już po wygraniu aukcji, URE podkreśla, że przepisy ustawy o OZE nie regulują tej kwestii.

Jak zapewnia urząd, każdy taki przypadek jest analizowany indywidualnie, lecz generalna zasada jest taka, że tego typu zmiana nie może powodować, że zmieni się lokalizacja inwestycji, wykraczając poza obszar określony w zaświadczeniu o dopuszczeniu do udziału w aukcji.

W swoim stanowisku URE pisze, że starają się akceptować takie wnioski i potrzeby przedsiębiorców, uwzględniając możliwości techniczne przyłączenia instalacji w danym miejscu oraz odbioru wytworzonej energii elektrycznej, ale również względy praktyczne i ekonomiczne realizowanych inwestycji.

Więcej