Jak wynika z oświadczenia URE, piąta i szósta z aukcja OZE, które przeprowadzono w listopadzie, pozostały bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert. Piąty koszyk aukcyjny przeznaczony był dla nowych hydroelektrowni oraz instalacji geotermalnych, których moc nie przekraczała 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła ponad 1 TWh, a jej wartość nieco ponad 518 mln zł. Szósty koszyk aukcyjny natomiast przeznaczony był dla nowych biogazowni rolniczych o mocy większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła 1,8 TWh o wartości ponad 1 mld zł.

Więcej