Jak wynika z opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki danych, moc zainstalowana OZE wg stanu na 30 czerwca 2016 r. wynosi 8241,479 MW. Największy w niej udział mają instalacje wykorzystujące energię wiatru mające łącznie 5660,070 MW mocy zainstalowanej.

Dane dostępne są tutaj.