Od 18 lipca do 29 lipca 2016 r. odbędzie się II etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). W ramach testów zostaną zorganizowane cztery aukcje symulacyjne. Do aukcji będą mogli przystąpić wyłącznie Wytwórcy „posiadający” co najmniej jedną aktywną instalację odnawialnego źródła energii, którą zgłoszono w pierwszym etapie testów IPA tj. dla której administrator systemu zaakceptował wniosek lub deklarację, złożone podczas I-ego etapu testów. Parametry aukcji symulacyjnych oraz czas trwania poszczególnych sesji dostępne są tutaj.

Dla jednej instalacji odnawialnego źródła energii Wytwórca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożona oferta może zostać zmodyfikowana lub wycofana pod warunkiem, że do zamknięcia sesji aukcji pozostało więcej niż 1 godz. Każda z ofert – podobnie jak w przypadku składania wniosków i deklaracji – musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Prawidłowość złożonych podpisów na etapie testów nie będzie weryfikowana przez administratorów.

WIĘCEJ