Na stronie URE zostały zaktualizowane dane w zakresie Ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005-2019 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia oraz mocy zainstalowanej instalacji OZE.

Moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wg stanu na 30 czerwca br. wyniosła 8 819,9 MW wobec 8 593,43 MW na koniec 2018 r. Oznacza to przyrost o 226,467 MW (2,6 % r/r).

Największy przyrost nowych mocy odnotowały instalacje fotowoltaiczne, gdzie przybyło 113 MW nowych mocy (poł. 2019: 259,26 MW, koniec 2018: 147 MW).

W przypadku mocy zainstalowanej instalacji wiatrowych, zgodnie z aktualnymi danymi w systemie przybyło niespełna 17 MW i obecnie jest 5 881,16 MW wobec 5 864,44 MW na koniec ub.r.

Relatywnie duży przyrost mocy, wynoszący 105 MW odnotowano w sektorze biomasowym – 1 467,96 MW w połowie 2019 r. wobec 1 362,87 MW na koniec 2018 r.

Moc zainstalowana w instalacjach wykorzystujących biogaz wyniosła 239 MW na koniec I poł. br. wobec 237,62 MW w 2018 r., w instalacjach wykorzystujących hydroenergię – 972,51 MW wobec 981,5 MW.

Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł potwierdzonej świadectwami pochodzenia wyniosła 6,81 TWh w I poł. 2019 r. wobec 19,35 TWh w całym 2018 r.

Moc zainstalowana OZE

Produkcja energii objętej wydawaniem świadectw pochodzenia