Komisja Europejska zainicjowała konsultacje publiczne następujących aktów prawnych:

Produkcja odnawialnych paliw transportowych – udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (wymogi).

Uwagi do tego projektu aktu prawnego można zgłaszać 17 Czerwca 2022 r.

Energia ze źródeł odnawialnych – metoda oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla niektórych paliw.

Uwagi do tego projektu aktu prawnego można zgłaszać 17 Czerwca 2022 r.

Projekty dotyczące energii odnawialnej – procedury wydawania pozwoleń i umowy zakupu energii elektrycznej.

Uwagi do tego przyjętego aktu prawnego można zgłaszać do 18 Lipca 2022 r.

Rozporządzenie REPowerEU.

Uwagi do tego przyjętego aktu prawnego można zgłaszać do 18 Lipca 2022r.