Od 2 października br. Towarowa Giełda Energii wprowadza do obrotu, w ramach prowadzonego Rejestru Gwarancji Pochodzenia, gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji.

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji wydawana jest przez Urząd Regulacji Energetyki na okres 12 miesięcy od daty jej wystawienia lub do 31.12.2019 r. w przypadku gwarancji wydanych na podstawie art. 9y–9zb ustawy zmienianej w art. 95. Następnie w formie elektronicznej przekazywana jest do RGP, przy czym po upływie tego okresu gwarancja wygasa i podlega wykreśleniu z Rejestru. Dokument posiada indywidualny numer oraz datę ważności. W przeciwieństwie do świadectw pochodzenia, gwarancje nie są towarem giełdowym, zaś obrót nimi odbywa się bezpośrednio w Rejestrze.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia umożliwia jego członkom przeprowadzenie następujących operacji:

  • wytwórcy otrzymują gwarancje pochodzenia na swoje konta po wczytaniu ich przez TGE do RGP oraz mogą samodzielnie nimi obracać,
  • brokerzy mogą pośredniczyć w sprzedaży/zakupie gwarancji pochodzenia,
  • odbiorcy końcowi mogą otrzymać gwarancje pochodzenia.

Więcej