Grupa Tauron podała wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku. Podobnie jak pozostałe koncerny energetyczne, Grupa dokonała odpisów aktualizacyjnych z powodu utraty wartośći swoich aktywów. Łączna kwota netto odpisów osiągnęła poziom ok. 700 mln zł, na co składa się odpis dotyczący farm wiatrowych w wysokości ok. 500 mln zł oraz odpisy majątku produkującego energię i ciepło w wysokości netto ok. 200 mln zł.

– Jako Zarząd przyjęliśmy do testów na utratę wartości bardziej konserwatywne założenia dotyczące kształtowania się w przyszłości między innymi cen energii, węgla, CO2. Uwzględniliśmy jednakże prawdopodobne wprowadzenie mechanizmu rynku mocy. Przyjęte założenia odzwierciedlają nasz sposób widzenia rynku energii w perspektywie długoterminowej. Negatywnie na wartość aktywów wpływają również nowe regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii, skutkujące między innymi wzrostem kosztów ich funkcjonowania, niskie ceny energii i zielonych certyfikatów oraz przewidywana wyższa podaż energii ze źródeł konkurencyjnych w stosunku do energetyki węglowej – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Komunikat Grupy Tauron wraz z wynikami finansowymi dostępny jest tutaj.