Obecnie Ministerstwo Klimatu prowadzi dyskusje z branżą na temat systemu wsparcia biometanu. Brane są pod uwagę dwa modele dwukierunkowe. Początkowo myśli się o system feed-in tariff (taryfa gwarantowana) na wtłaczanie biometanu do sieci, a na kolejnym etapie resort rozważa system aukcyjny, który jest kojarzony z systemem OZE. Ministerstwo, chcąc przyspieszyć harmonogram prac, powołało zespół roboczy ds. biometanu.

– Mamy już przygotowany model tego mechanizmu i staramy się przygotowywać projekty przepisów tak, aby jak najszybciej wyjść z tą propozycją. Obecnie konsultujemy roboczo te przepisy z różnymi podmiotami. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni skończymy te prace i będziemy mogli iść dalej – oznajmił Piotr Czopek, dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Klimatu, podczas Kongresu DISE 2020. Projekt wsparcia ma być gotowy w ciągu kilku tygodni.

Więcej