Synchronizacja sieci elektrycznych państw bałtyckich

  • Reading time:2 mins read

Dnia 20 czerwca br. Jean-Claude Juncker, Maroš Šefčovič, Dalia Grybauskaitė, Jüri Ratas, Mateusz Morawiecki i Krišjānis Kariņš podpisali polityczny plan działania wdrażający synchronizację sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej przez Polskę.

Według Komisji Europejskiej synchronizacja państw bałtyckich z siecią środkowoeuropejską jest jednym z najbardziej symbolicznych projektów Unii Energetycznej, konkretnym wyrazem europejskiej solidarności w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Od początku swojej kadencji Komisja pracowała nad osiągnięciem konsensusu. Uzgodniony przez nas plan działania określa docelową datę 2025 r. jako termin pełnej synchronizacji. W dniu 19 marca 2019 r. podpisano umowę w sprawie przyznania dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na kwotę 323 mln EUR na pierwszy etap procesu synchronizacji, pokrywającą 75% potrzeb inwestycyjnych na ten etap.

W maju 2019 roku formalne rozszerzenie kontynentalnej sieci europejskiej na kraje bałtyckie zostało zatwierdzone w ramach Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych w procesie zainicjowanym przez Polskę. Komisja Europejska jest zaangażowana w ułatwianie decydujących postępów w zakresie synchronizacji i wspierania państw bałtyckich w ramach tego mandatu oraz w działania na rzecz wdrożenia strategicznej infrastruktury energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego.

Więcej