Mające powstać w Warszawie antysmogowe chodniki będą pochłaniać szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne m.in. dwutlenek azotu.

Beton, z którego wykonane są płyty chodnikowe, ma właściwości fotokatalityczne. W tworzeniu ich wykorzystywany jest cement z dodatkiem nanometrycznego dwutlenku tytanu. Na nasłonecznionej powierzchni płyty redukują się związki zagrażające zdrowiu. Rozkładane substancje stają się nieszkodliwe (podobnych związków chemicznych używa się w ogrodnictwie) i następnie wraz z wodą deszczową odprowadzane są do gruntu.

Chodniki pojawią się na Woli, Śródmieściu, Mokotowie i Bielanach. Łączna powierzchnia nowych chodników będzie miała 15 250 m2. Budowy podjęła się firma Adrog. Koszt budowy przekracza 5 milionów złotych.

Więcej