ROZDZIAŁ 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ 2: CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
ROZDZIAŁ 3: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
ROZDZIAŁ 4: WŁADZE STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ 5: STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ROZDZIAŁ 6: MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ 7: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA