Mając na uwadze, że epidemia koronawirusa i powiązane z nią działania zapobiegawcze podejmowane przez poszczególne kraje i przedsiębiorstwa skutkować będą znaczącymi opóźnieniami w ramach łańcuchów dostaw i prowadzonych procesów administracyjnych, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej skierowało do Ministra Ireneusza Zyski postulat podjęcia interwencji o charakterze regulacyjnym, mitygującej ryzyka związane z niewypełnieniem terminów w związku z wygranymi aukcjami na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii.

Stanowisko SEO ws. wydłużenia terminów