W dniu 27 września br., na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) pojawił się komunikat Prezesa  URE w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2019 roku.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 247,21 zł/MWh.

Więcej