Podczas posiedzenia Senatu nie wprowadzono poprawek do ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Zwrot środków ma objąć ok. 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe.

Ustawa ta jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r., zgodnie z którym rekompensaty otrzymają gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r.

Według oceny skutków regulacji koszt rekompensat to 524,43 mln zł. Nowe przepisy wejdą w życie 5 lutego 2022 r. i w tym samym roku zaczną być wypłacane środki.

Więcej