Jak podaje portal wysokienapiecie.pl, Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, które wskazują jednoznacznie, że regulacje odnoszą się także do części morskiej farmy wiatrowej i ujednolicają terminologię ustawy.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie systemu certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska na poszczególnych etapach budowy morskich farm wiatrowych i urządzeń do wyprowadzania z nich mocy. Nadzór i certyfikację będą wykonywać tzw. uznane organizacje z odpowiednim upoważnieniem. Przepisy regulują zakres wymagań koniecznych do otrzymania odpowiednich certyfikatów.

Więcej