Dzisiaj, tj. 13 stycznia 2021 r., Senat uchwalił Ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych bez poprawek.

Wcześniej Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r.  Do Senatu została przekazana w dniu 17 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Środowiska,
─  Komisji Nadzwyczajna do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło  się  4 stycznia 2021 r. Komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 302 A).

Posiedzenie Komisji  Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2021 r. Komisje wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 302 B).

Opinia Biura Legislacyjnego Senatu