W czwartek, podczas wspólnego posiedzenia komisji: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Nadzwyczajnej ds. Klimatu oraz Środowiska, rozpatrywano nowelizację ustawy o OZE, która zmienia obecny system rozliczeń za energię z prosumentami. Komisje, pomimo apelów wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski, zarekomendowały odrzucenie ustawy w całości.

Wcześniej komisje gospodarki i środowiska chciały wprowadzenia do ustawy poprawek dotyczących tzw. parasolowych projektów OZE prowadzonych przez samorządy. Według propozycji osoby, które do końca marca 2022 r. zawrą umowę na zakup lub montaż mikroinstalacji OZE z jednostką samorządu lub z innym podmiotem realizującym projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, będą rozliczać się z energii na dotychczasowych zasadach, czyli z opustami. Zmiany te uzgodniono z rządem, a ich wprowadzenie miało rozwiać wątpliwości, że zmiana systemu rozliczeń wpłynie negatywnie na projekty „parasolowe”, a ich beneficjenci zaczną się z nich wycofywać.

Więcej