Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności podczas posiedzenia, które odbyło się w czwartek 20 lutego br. dotyczącego ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji, zaproponowała poprawkę przewidującą zwiększenie budżetu Urzędu Regulacji Energetyki o 2,8 mln zł kosztem Prokuratorii Generalnej.

Więcej na cire.pl

Retransmisja z posiedzenia