Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej w 2020 roku i towarzyszące mu dokumenty poświęcone różnym aspektom polityki energetycznej. Raport pokazuje, że sektor energetyczny może przyczynić się do odbudowy gospodarki unijnej po kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią. Komisja Europejska zaznacza, że w sprawozdaniu zostało przeanalizowanych pięć różnych wymiarów unii energetycznej – dekarbonizacja, w tym OZE, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, wewnętrzny rynek energii oraz badania naukowe, innowacje i konkurencyjność. Dokument zawiera wskazówki szybkiego wdrożenia krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu oraz tego, w jaki sposób przy pomocy inwestycji i reform związanych z energetyką można przyspieszyć ożywienie gospodarki unijnej.

Więcej