Sejmowa komisja infrastruktury zarekomendowała w czwartek odrzucenie w całości poselskiego projektu łagodzącego zapisy ustawy o zakazie budowy wiatraków w pobliżu zabudowań poprzez wydłużenie okresu możliwości uzyskania warunków zabudowy.

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych Piotr Czopek oświadczył, że oficjalnego stanowiska rządu wobec tego projektu jeszcze nie ma, ale MAP patrzy na ten projekt „nieprzychylnie”, mimo że dostrzega problem związany z lokowaniem zabudowy mieszkaniowej na terenach wokół istniejących elektrowni wiatrowych. Projekt sprowadza się jednak do wyjęcia spod reżimu ustawy kolejnych przypadków, co może grozić protestami społecznymi – dowodził dyrektor.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ,elektrownie wiatrowe oddane do użytku przed wejściem w życie ustawy o inwestycjach zostały wybudowane na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, publikowanych w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych. W mniejszych gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich, w których funkcjonują duże elektrownie wiatrowe, nowe budynki mieszkalne nie będą mogły być wznoszone na obszarach obejmujących nawet kilkanaście procent terytorium gminy.

Więcej informacji: cire.pl

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych