Sejm zajmie się poprawkami Senatu dotyczącymi zniesienia obligo

  • Reading time:1 mins read

Sejm w dniu 29 września 2022 r. uchwalił Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, przewidujący zniesienie obowiązku sprzedaży 100 % wyprodukowanej energii elektrycznej za pośrednictwem zorganizowanej platformy obrotu.

Następnie przedmiotową ustawą zajął się Senat, przyjmując do niej poprawki (uchwała Senatu – poprawki) przewidujące ograniczenie obligo do poziomu 50 proc. dla wskazanych wytwórców. Ponadto, przyjęto poprawkę, zgodnie z którą powyższa interwencja ma obejmować okres od dnia wejścia ustawy w życie do 31 grudnia 2023 r. Po tej dacie ma nastąpić automatyczny powrót do regulacji obowiązującej obecnie – czyli do 100-proc. obligo.

Teraz poprawkami Senatu zajmuje się Sejm. Wczoraj, dnia 3 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, która rekomendowała odrzucenie wszystkich poprawek Senatu. Przedmiotowa ustawa i poprawki Senatu będą głosowane dzisiaj, na posiedzeniu plenarnym Sejmu, w godzinach 17:30 – 18:30.