Uchwalona dzisiaj, tj. 24 lipca przez Sejm nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 437) przewiduje likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) i przejęcie jego zdań przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach wieloletniego zobowiązania. W nowelizacji znalazł się również zapis o zmianie terminu rozpoczęcia pobierania opłaty mocowej od odbiorców energii elektryczne i jego przesunięcia z 1 października 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.

Więcej