Sejm przyjął w czwartek 9 marca 2023 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk sejmowy nr 1768). Zakłada ona m.in. obniżenie progu frekwencyjnego z 30 na 15 procent oraz zmniejsza o połowę liczbę obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum.

Projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym autorstwa posłów Kukiz’15 został złożony w Sejmie – wraz z podpisami posłów PiS – 29 października 2021 r.

Więcej