W ministerstwie klimatu trwają prace nad polityką klimatyczną oraz nad zmianami dotyczącymi polityki energetycznej polski – poinformował wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska.

„W ramach działalności Ministerstwa Klimatu w tej chwili przygotowujemy, na ukończeniu są prace związane z nową polityką klimatyczną, także w jakiejś części zmianą wektorów polityki energetycznej Polski. Te prace niebawem zostaną przedstawione w ogólnych założeniach na 100 dni rządu” Wypowiedź Ireneusza Zyski podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski.

Ministerstwo Klimatu jako swój cel zakłada dbałość o poprawę środowiska, o jakość życia mieszkańców naszego kraju, ale także o poziom bezpieczeństwa związanego z zaopatrzeniem w energię elektryczną i w ciepło.

Kolejnym zagadnieniem jest zaprezentowany w listopadzie zaktualizowany i rozszerzony projekt Polityki Energetycznej Polski 2040 r. zakłada udział odnawialnych źródeł energii na poziomie 21-23% w finalnym zużyciu energii elektrycznej brutto w 2030 r.

Źródło