Po zapoczątkowanej w lipcu ubiegłego roku współpracy, w minioną środę, jako druga tego rodzaju umowa na świecie, zostało podpisane Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ma stanowić ono stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami sektora dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych, zapewniając skoordynowane działania na rzecz rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska głównym celem podpisanego dokumentu jest zwiększenie tzw. local content, czyli udziału krajowych przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku zostały wskazane jako jeden z kluczowych kierunków rozwoju polskiej energetyki już w rządowej strategii energetycznej „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Planem, którego realizacja ma być możliwa dzięki systemowi wsparcia zapisanemu w obowiązującej od początku tego roku ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, jest, aby moc zainstalowana w offshore osiągnęła 11GW w 2040 roku.

Jak szacuje Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, wartość inwestycji w morskie farmy wiatrowe w polskiej części Morza Bałtyckiego może sięgnąć około 130 mld zł, a ich realizacja ma pomóc w utworzeniu nawet 77 tys. miejsc pracy.

Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska zaznaczył, że polski łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych obejmuje ponad 400 firm, a pod porozumieniem sektorowym podpisało się ponad 120 podmiotów, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. Pełnomocnik rządu ds. OZE podkreśla, że jest to ogromny potencjał, który Polska chce wykorzystać. Morska energetyka wiatrowa nie tylko wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, lecz także zapewni szansę i rozwój na budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne.

Więcej