Minister rozwoju powołał Zespół ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków, którego zadaniem ma być opracowanie reformy systemu wsparcia inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków w Polsce. W zespole znajduje się 16 ekspertów, będących przedstawicielami uczelni oraz instytutów naukowych i badawczych, organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz organizacji pracodawców.
Zespół ma przedstawiać inicjatywy i rekomendować rozwiązania mające na celu osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków, jak również promować optymalne ekonomiczne, społeczne i środowiskowo kierunki rozwoju w obszarze efektywności energetycznej budynków. W zakres prac zespołu wchodzi także rekomendowanie zmian prawa w tej kwestii oraz wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorstw działających w tym obszarze z uczelniami oraz instytucjami naukowymi.
Pierwsze posiedzenie Zespół ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków miało miejsce 10 września, a rozpoczęcie jego prac zbiega się w czasie z procedowaniem kolejnej nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej.

Więcej