Podczas posiedzenia Rady Ministrów, które odbyło się 24 listopada br., ponownie nie został przyjęty projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (UD34). Jak wynika z protokołu ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów, które odbyło się miesiąc wcześniej, tj. 28 października br., przedmiotowy projekt ustawy został wówczas przekazany do zaopiniowania przez organy właściwe w zakresie bezpieczeństwa państwa i zwalczania korupcji. Przyczyny nie przyjęcia projektu podczas ostatniego posiedzeniu Rady Ministrów nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej.

Biznesalert: Co zmieni ustawa offshore 3.0?