Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, w czwartym kwartale 2021 r. średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych (zawieranych na rynku pozagiełdowym) wyniosła 322,58 zł/MWh. Oznacza to 30-procentowy wzrost w porównaniu do ceny za analogiczny kwartał w roku ubiegłym. Dodatkowo wartość 75 zł/MWh to również najwyższy historycznie skok ceny w czwartym kwartale w ciągu ostatnich 11 lat.

Znaczący wpływ na poziom ceny mają kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem, dlatego może ona nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych, ponieważ została wyliczona na podstawie przekazanych przez wytwórców danych obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w czwartym kwartale.

Łączny wolumen energii w ofertach zawartych w czwartym kwartale 2021 r. wyniósł niemal 8,2 TWh i był najniższy od 11 lat.

Więcej