Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Ministerstwo Energii zgłosiło do projektu ustawy o rynku mocy poprawki mające na celu m.in. wprowadzenie jednego koszyka aukcyjnego, w którym o wsparcie w ramach rynku mocy mają konkurować wszystkie podmioty, a wygrani aukcji będą otrzymywać wynagrodzenie ustalane na jednakowym poziomie, będącym efektem aukcji.

Dodatkowo, do polskiego mechanizmu aukcyjnego mają zostać w pewnym stopniu dopuszczone zagraniczne elektrownie, a także podmioty świadczące usługi DSR (Demand Side Response). Mechanizm ten ma zostać dopuszczony do aukcji na jednakowych zasadach jak wytwórcy energii.

Ponadto rząd zgodził się na wdrożenie do ustawy o rynku mocy zasady, zgodnie z którą pewne preferencje zyskają wytwórcy emitujący poniżej 450 g CO2/kWh, albo produkujący co najmniej połowę energii cieplnej na potrzeby komunalne. Dla tych producentów ustawa o rynku mocy ma przewidywać dłuższe kontrakty mocowe.

Więcej na gramwzielone.pl

Przebieg prac nad projektem w Sejmie