5 listopada odbyła się druga z ośmiu aukcji OZE, które zaplanowano na ten rok. Była to aukcja dla nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż rolniczy (składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków), dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

W tym koszyku możliwa do sprzedania ilość energii wynosiła niemal 11 TWh, a jej wartość prawie sięgnęła 5,2 mld zł. W aukcji złożono trzy oferty. Wygrały dwie z nich – te, które złożyły przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Zakontraktowano niemal 0,32 TWh energii o wartości ok. 123 mln zł. Minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana, wyniosła 379,95 zł/MWh, natomiast maksymalna – 407,76 zł/MWh. Wolumen energii zakontraktowany w wyniku aukcji będzie otrzymywał wsparcie w latach 2023–2038.

Więcej