Kolejne rozstrzygnięcia postępowań o lokalizacje morskich farm wiatrowych

  • Reading time:2 mins read

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało wszystkie wyniki postępowań rozstrzygających w sprawie przyznania pozwolenia lokalizacyjnego na rozwój morskich farm wiatrowych.

Jak informowaliśmy wcześniej, na początku bieżącego roku spółki należące do PGE, w tym jedna z udziałem Taurona i jedna z udziałem Enei, wygrały cztery postępowania rozstrzygające.

W ramach pięciu z ostatnich sześciu rozstrzygnięć, największą liczbę punktów uzyskały spółki z grupy PKN Orlen.

W ramach jednego z najnowszych postępowań o przyznanie lokalizacji, dla najmniejszego obszaru 45.E.1, największa liczba punktów przyznana została dla wspólnego wniosku PGE i Orsted, spółce Elektrownia Wiatrowa Baltica 2. To obszar na Ławicy Środkowej, położony bezpośrednio w sąsiedztwie Baltica 2, obecnie rozwijanego wspólnego projektu tych spółek o mocy 1,5 GW.

Wyniki rozstrzygnięć (zakładka na stronie Ministerstwa Infrastruktury):