Dnia 21 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 935