Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r, zgodnie z którym poziom obowiązku w 2023 r. ma wynosić 12 % zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 11 sierpnia 2022 r.