Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu dzisiejszym, tj. 17 lipca br. ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

Zgodnie z projektem, w 2021 r. wielkość udziału, o którym mowa w art. 59:

1)     w pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wynosi 19,5%;

2)     w pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wynosi 0,5%.

Jak wynika z pisma kierującego przedmiotowy projekt rozporządzenia do konsultacji, uwagi można przesyłać w terminie 10 dni od jego publikacji.

Powyższe wartości oznaczają utrzymanie takich samych wielkości udziału, jak w roku 2020 r.

Projekt rozporządzenia