Z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia wynika, że obowiązek OZE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z wyjątkiem biogazowni w przyszłym roku wyniesie 15,4 proc. Obowiązek związany z zakupem certyfikatów wydawanych za produkcję energii w biogazowniach rolniczych wyniesie 0,6 proc. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 listopada 2016 r.

Więcej