W dniu 26 września br., w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nastąpi w dniu 11 października 2019 roku.

Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw