W dniu 2 września 2019 r. opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Energii z kluczowymi parametrami dotyczącymi nowego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Jak informuje Ministerstwo Energii nowe rozwiązania umożliwią dalszy rozwój kogeneracji w Polsce, wpłyną na poprawę jakości powietrza, w znaczący sposób wpłyną na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego i zwiększą bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców przyłączonych do systemów ciepłowniczych.

Więcej