W dniu 26 lipca br. na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) został opublikowany komunikat przypominający o obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Szczegóły wraz z wzorami wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego są dostępne pod linkiem.