Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostało opublikowane rozporządzenie dotyczące obliczania maksymalnej i łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE. Dokument dostępny jest tutaj.

Wytwórca energii elektrycznej z OZE, chcący wziąć udział w aukcji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącgo spełnienia warunku, że łączna wartość pomocy publicznej nie przekracza maksymalnej wartości pomocy publicznej obliczonej wg wzoru z rozporządzenia.

Projekt jest na etapie uzgodnień.