Forum Energii wydało raport „Transformacja ciepłownictwa 2030. Małe systemy ciepłownicze”, w którym ocenia, że w pierwszym etapie transformacji systemów cieplnych do szerokiego stosowania odpowiednie będą kotły na biomasę (lub RDF) i kogeneracja na gazie, przy czym geotermia i ciepło odpadowe zostaną wykorzystane jedynie w szczególnych przypadkach, jeżeli pozwolą na to lokalne warunki techniczno-ekonomiczne.

Raport dostępny jest tutaj