Jak wynika z raportu opublikowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej , inwestycje w sektorze odnawialnych źródeł energii mogą przynieść znaczne korzyści pod względem konkurencyjności przemysłu UE, a także znacznie zwiększyć zatrudnienie i rozwój gospodarki. Podkreślając znaczący wkład gospodarczy, jaki już zapewniają odnawialne źródła energii, badanie wskazuje szereg potencjalnych rozwiązań w ramach przeszkód administracyjnych, które mogłyby jeszcze bardziej pobudzić niektóre sektory.

Pierwsza część badania koncentruje się na konkurencyjności technologii energii odnawialnej w branży grzewczej i chłodniczej. Szacuje się, że cztery główne odnawialne rozwiązania w zakresie ogrzewania i chłodu(biomasa, biogaz, pompy ciepła i segmenty energii słonecznej i termicznej) stanowią już ponad 650 000 etatów i osiągnęły łączny obrót w wysokości 67,2 mld EUR w 2017 r. – to blisko połowa osób pracujących w sektorze energii odnawialnej w UE (1,4 mln) i równowartość 43% całkowitego obrotu energią odnawialną (155 mld EUR w 2017 r.).

W drugiej części badania przeanalizowano konkurencyjność korporacyjnego pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, która odnotowała znaczny wzrost w 2018 r. Wyniki pokazują, że korporacyjne pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych poprawia przewagę konkurencyjną europejskich firm, napotykają one jednak na szereg barier podczas próby pozyskiwania energii z OZE. Zgodnie z raportem, gdyby przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe z siedzibą w UE zobowiązały się do pozyskiwania odnawialnej energii elektrycznej w celu zaspokojenia 30% ich całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2030 r., to sektor energii odnawialnej w UE wygenerowałby ponad 750 mld EUR wartości dodanej brutto i 220 000 nowych miejsc pracy.

Więcej