Polskie Sieci Elektroenergetyczne posiadają już umowy i warunki przyłączeniowe z inwestorami morskich farm wiatrowych na łączną moc ok. 8 GW.

„Będziemy gotowi wyprowadzić moc z morza na ląd. Urząd Regulacji Energetyki przyjął 1 czerwca plan rozwoju sieci, który przewiduje inwestycje o wartości 14 mld zł. „Plan rozwoju sieci został zatwierdzony przez URE, tak aby sieci elektroenergetyczne mogły dać bezpieczeństwo energetyczne” – zaznacza Tomasz Jakubowski, dyrektor ds. operacyjnych PSE.

„Umowy przyłączeniowe o łącznej mocy 2-3 GW zostały już podpisane, a wydane warunki przyłączeniowe dotyczą łącznej mocy 5-6 GW. „Mamy więc ok. 8 GW mocy w offshore” – podkreśla Tomasz Jakubowski

Źródło